Wederikweg 7
9753 AA Haren
T: 06 19241441
E: info@budgetcoachharen.nl

Budgetbeheer

Het kan maar zo gebeuren dat iemand niet in staat is de eigen financiën goed op orde te houden.

Dat kan tijdelijk zijn door specifieke omstandigheden zoals ziekte en revalidatie, een langer verblijf in het buitenland, of om de verslonsde financiën weer op orde te krijgen.

Dat kan ook voor langere tijd zijn omdat men zelfstandig niet in staat is overzicht en controle te houden over de balans tussen inkomsten en uitgaven.

Als zich bij u of in uw omgeving een dergelijke situatie voordoet is het verstandig dat u zich aanmeld voor budgetbeheer om de boel op orde te krijgen en te voorkomen dat u (verder) in de schulden komt.

Als wij na een intakegesprek afspreken dat wij uw financiën gaan beheren doen we een aantal dingen:

Er wordt een vrijwillige overeenkomst tussen Budgetcoach Haren en u als klant opgesteld. Daarin worden de afspraken en voorwaarden met u vastgelegd. In deze overeenkomst machtigt u  Budgetcoach Haren om uw financiën te beheren. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst kan altijd worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst afgesproken opzegtermijn.

Wat kan Budgetcoach Haren praktisch gezien dan voor u doen?

Dat ligt mede aan uw eigen situatie en uw eigen wensen. Uiteraard vormen wij ons na de eerste inventarisatie ook een beeld. En wij zullen ook helder maken wat ons inziens minimaal nodig is voor goede aanpak en dat met u delen.

Hieronder een opsommingen van zaken die u van ons kunt verwachten

  • Samen met u wordt bij de bank een zogenaamde beheerrekening geopend.
  • Al uw inkomsten moeten hier op worden gestort. Daarvoor maken we afspraken met de instanties waar uw inkomsten vandaan komen.
  • Alle rekeningen voor vaste lasten (huur, energie, verzekeringen, belastingen etc.) moeten naar Budgetcoach Haren worden gestuurd. Deze worden dan van de beheerrekening betaald.
  • Voor uw dagelijkse uitgaven krijgt u (wekelijks) een bedrag aan leefgeld. Dat kan via een aparte bankrekening, de zogenaamde leefgeldrekening.
  • Als er genoeg financiële ruimte voor is kan er ook een spaarrekening worden geopend.
  • We kunnen kwijtscheldingen, subsidies en toeslagen voor u aanvragen.
  • Budgetcoach Haren zorgt voor het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen. Daarbij gaat het in elk geval om verzekeringen voor de zorg, uitvaart, WA en inboedel.

Met bovenstaande neemt Budgetcoach Haren het beheer van uw financiën (deels) over.  Uiteraard blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiën. Wij verwachten van u dat u alles wat met uw financiële administratie te maken heeft aan ons doorstuurt of afgeeft.

Budgetcoach Haren zorgt er voor dat u volledig op de hoogte bent van alles wat er gebeurd door u digitaal toegang te geven tot uw hele dossier.